Personvernpolicy

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger omfatter all bruk av personopplysninger, herunder innsamling, strukturering, lagring og utlevering av slik informasjon. 

Ved synstester samler vi inn, behandler og oppbevarer spesielle personopplysninger. Dette kan ifølge Helsepersonelloven og Pasientjournalloven være lovpliktig å behandle, sånn som dine helseopplysninger.

Andre personopplysninger som brukes til for eksempel markedsføring, kan du velge om du ønsker å oppgi og hvordan disse brukes.

Måter Frank Walton kan samle inn opplysninger om deg på

 • Du bestiller en synsundersøkelse.
 • Du henvender deg til en av våre butikker og blir opprettet som kunde for å få gjennomført en synsprøve eller kjøpe våre produkter.
 • Du melder deg på våre nyhetsbrev eller øvrig markedsføring.
 • Frank Walton deler/samkjører informasjon om deg med andre Frank Walton butikker.

Ved synsundersøkelse er vi forpliktet til å føre journal. Da registreres dato når journal ble opprettet og vi samler inn følgende informasjon om deg: Navn, telefonnummer, mail, fødselsnummer, relevant helsehistorikk, behandling og tiltak, kjøp-, betalings- og ordrehistorikk.

Vi registrerer også opplysninger vi har om synet ditt (styrke, tidligere styrker, etc.).

Hva brukes personopplysningene dine til?

Vi i Frank Walton bruker dine opplysninger til forretningsmessige formål overens med gjeldende regler og lover om personvern/databeskyttelse. Formålet med å samle inn opplysninger om deg:

 • Rådgivning om ditt syn.
 • For å kunne yte bedre kundeservice til deg som kunde.
 • Unngå bedrageri.
 • Utsendelse av nyhetsbrev på mail og sms.
 • Generell kommunikasjon med deg.

I noen tilfeller er det av praktiske hensyn for ditt kundeforhold at det gis tillatelse til våre leverandører om å bruke dine personal-opplysninger til eget formål. Dette gjøres alltid med samtykke fra deg og i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler for personvern og databeskyttelse. Dine personopplysninger kan gis videre til følgende mottakere: Andre optikere, leverandører av Frank Waltons produkter og offentlige myndigheter.

Personopplysninger vil også kunne bli utlevert til selskap som utfører tjenester for Frank Walton utenfor EU og EØS. Ved å godkjenne personvernpolicyen på Frank Walton.no, ved kjøp og utlevering av opplysninger, samtykker du til at dine personopplysninger overføres til land utenfor EØS. 

Hvilke rettigheter har du som kunde?

 • Du har til enhver tid rett til å be om informasjon til personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt Frank Walton og du vil få tilsendt personopplysningene dine via mail.
 • Når vi i Frank Walton behandler personopplysningene dine på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de opplysningene du har oppgitt til oss.
 • Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er riktige, dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger.
 • Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Frank Walton når som helst, bortsett fra:
  - når du har en pågående kundeservice sak
  - du har en bestilling som er delbetalt eller ikke betalt

   

Tidsrom for oppbevaring av personopplysninger

Vi i Frank Walton oppbevarer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger. Vi har i tillegg plikt til å oppbevare enkelte opplysninger som følge av regnskapslovgivningen og helselovgivningen. Helseopplysninger skal for eksempel oppbevares til det ikke lenger antas å være relevant i henhold til Pasientjournal-loven.

Taushetsplikt

Frank Walton har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder personlige forhold og din helsetilstand, men de er tilgjengelig for alle ansatte i Frank Walton som har behov for opplysningene i sitt arbeid, for å gjøre deg som kunde fornøyd. Derimot har alle i Frank Walton taushetsplikt ovenfor alle uvedkommende.