Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Frank Walton AS og gir deg informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, om behandlingen av disse opplysningene og hvilke rettigheter du har knyttet til behandlingen av disse. Innsamling, behandling og oppbevaring av enkelte personopplysninger kan være lovpålagt å behandle, mens noen opplysninger velger du om du gir til oss og hvordan disse kan brukes. Frank Walton vil til enhver tid følge gjeldende regelverk for personvern. 

Behandlingsansvarlig

Det er Frank Walton som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med oss på sales@frankwalton.no

Hvilke opplysninger lagrer vi?

Kontaktopplysninger som navn, fødselsdato, kjønn, e-postadresse etc.

Betalingsopplysninger som fakturaadresse, kredittkortopplysninger, etc. 

Opplysninger om ditt kundeforhold, som kjøp- og ordrehistorikk etc. 

Opplysninger knyttet til synsundersøkelser: fødselsnummer, helse- og behandlingshistorikk, opplysninger om synet etc.

Opplysninger som samles inn gjennom nettsiden, herunder IP-adresse, datasporing. Informasjon som kan samles inn her er for eksempel hvilken nettleser du bruker eller hva du søker på på nettsiden vår. 

Behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger med forskjellige formål, herunder:

Administrasjon og oppfølging av kundeforhold, som å besvare dine forespørsler på nettsiden, reservere time til synsundersøkelse etc. 

Analyse- og markedsføringsformål, til for eksempel å forbedre vår nettside, produkter og tjenester.

Overholdelse av lovpålagte krav og forpliktelser, som journalføring eller oppbevaring av regnskap.

Ivareta Frank Walton eller tredjeparters rettigheter. 

Oppbevaring av personopplysninger

Vi vil kun lagre dine opplysninger så lenge det er grunnlag for det i det til enhver tid gjeldende regelverk for personvern. Frank Walton er i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven forpliktet til å føre en journal for kunder som tar synsundersøkelser hos oss. 

Beskyttelse av personopplysninger

Frank Walton tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og autorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

Hvem deler vi personopplysninger med?

Frank Walton deler kun personopplysninger med tredjeparter for å oppnå de formål som er nevnt i denne personvernerklæringer, herunder databehandleravtale eller andre leverandøravtaler. 

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger som blir behandlet av Frank Walton. Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger eller trekke ditt samtykke tilbake. For opplysninger som er journalført kan det være begrensninger i retten til å kreve redigering, retting og sletting. Du kan be oss om å utlevere alle personopplysningene vi har om deg. Du kan når som helst klage til Datatilsynet over vår behandling av dine personopplysninger.  

Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på nettsiden vår. Ved endringer i Frank Waltons behandling av personopplysninger, vil erklæringen på nettsiden oppdateres og vi kan bruke dine kontaktopplysninger til å varsle deg om endringene. 

Bruk av informasjonskapsler

Les mer om cookies her.